سخنیار

مشاوره زبانی و ادبی (در قالب پرسش و پاسخ) و واژه گزینی (اعلامی، عنوانی، شخصی)

بله، مشاوره پروژه های پژوهشی نیز انجام می دهیم. درباره پروژه خود طرحی اجمالی از طریق ایمیل کلک سیمین ارسال نمایید.

بله کتاب را از سایت تهیه نموده و آدرس دقیق پستی خود به همراه تلفن را برای ما ارسال کنید.

بستگی به درخواست شما دارد. ولی حداکثر یک هفته زمان می‌برد.

سلام، لطفا با شماره 66468545 تماس بگیرید.

با عرض سلام و خسته نباشید. از آنجا که هر چهار کلمه مورد سؤال، ثلاثی مزید هستند، جمع بستن آنها با «ات» درست است؛ زیرا یکی از موارد «جمع مؤنث سالم» در عربی، جمعِ مصادر با بیش از  ریشة سه حرفی (ثلاثی‌ مجرد) است.

سلام کاربر عزیز، البته که درست نیست؛ زیرا «طی چند روز آینده» گروه قیدی مؤکد به مستقبل است. بنابراین باید فعل بعد از این گروه قیدی نیز مستقبل باشد. بنویسم: «چند روز بعد آن شدیداً فعالیت کردم…»

فرهیختة گرامی جناب آقای حسن‌پور! مرقومة سراسر محبت شما عزیز را خواندم و خرسندم که مقالات مزبور را به دقت خوانده‌اید. ذیلاً در پاسخ به سؤالات حضرت‌عالی توضیحاتی را تقدیم می‌کنم.

قامت چکاندن: ترکیب کنائی‌ست نه استعاری؛ «چکاندن» در معنی دومِ قاموسی و لغت‌نامه‌ای به معنی «کشیدن ماشة اسلحه» در متون ادب پارسی مشحون است و کاربرد دارد؛ البته در مقالة مزبور چکاندن مجازاً به مفهوم «کشیدن» آمده است.

بریده‌‌نگار: یعنی گوئی که گردآورنده از نوشته‌های دیگران جمله یا جملات یا بندهائی را عیناً بریده و با قلم خود کنار هم نوشته باشد.

ارتقأ: این املا نادرست؛ زیرا همزة پایانی پس از مصوت بلند «ا» [ā] معمولاً حذف می‌شود و در ضبط «ارتقا» حتماً همزه به نادرست بر کرسی «أ» آمده است. نظیر ابتدا، انشا، املا، امضا، انقضا، اجرا، انبیا، اطبا و وزرا.